CoinEx Việt Nam

CoinEx được thành lập vào năm 2017, là một sàn giao dịch chuyên sâu vào cung cấp dịch vụ giao dịch cho các bạn trader.