Cuộc đua Layer 2 đã thu hút rất nhiều dự án mới khi nó phát triển một cách mạnh mẽ. Mặc dù sự đồng thuận mới đang diễn ra lớn mạnh, nhưng sự cạnh tranh giữa các chuỗi công khai chủ yếu xoay quanh công nghệ và các dự án…


Cuộc đua Layer 2 đã thu hút rất nhiều dự án mới khi nó phát triển một cách mạnh mẽ. Mặc dù sự đồng thuận mới đang diễn ra lớn mạnh, nhưng sự cạnh tranh giữa các chuỗi công khai chủ yếu xoay quanh công nghệ và các dự án…


Tác giả: Giang Coin — Người hợp tác CoinEx tại Việt Nam

CÁC KHÁI NIỆM & THÔNG SỐ CƠ BẢN.

Automated Market Making (AMM) là một mô hình tính toán giá mua, bán theo một công thức tự động để cung cấp báo giá liên tục cho thị trường. …


Trong hai năm qua, việc chuyển trọng tâm từ những câu chuyện sang người dùng và sản phẩm, các mô hình định giá trong lĩnh vực blockchain đã chứng kiến ​​những thay đổi lớn. Hơn nữa, sự bùng nổ năm 2021 của DeFi và NFT đã mang lại nhiều đổi…


Vào ngày 27 tháng 9, WaterLoan chính thức ra mắt trên CSC, trở thành nền tảng cho vay đầu tiên trên CSC. …


Trong thời kỳ bùng nổ DeFi vào năm 2021, người dùng tiền điện tử bắt đầu thảo luận về chênh lệch giá MEV, một con đường tắt dẫn đến sự giàu có kỹ thuật số. Các nhà giao dịch và bot kinh doanh chênh lệch giá đã kiếm được nhiều…


Ngành công nghiệp này đã chứng kiến khá nhiều điều vào năm 2021: đỉnh mới của giá các loại tiền điện tử chính thống, các coin động vật lộn xộn và sự tăng giảm mạnh mẽ của giá tiền tệ. Tuy nhiên, thay vì bị ảnh hưởng bởi thị trường…


Tháng 8 và tháng 9 năm 2021 là hai tháng Solana đạt được những bước tiến rất đáng ngưỡng mộ. Giá coin của nó đã tăng vọt từ 35,47 đô la vào ngày 1 tháng 8 lên 201,23 đô la vào ngày 9 tháng 9, tăng 467% chỉ trong hơn…


Năm nay, NFT đã trở nên thịnh hành. Trong khi CryptoPunks vẫn phổ biến, và NFT Loot đã phát triển mạnh mẽ. Loot đã chính thức ra mắt trên Twitter vào ngày 28 tháng 8. Dự án này phổ biến như thế nào? Bo Feng, đối tác sáng lập của…


Một thời gian trước, trò chơi bài NFT Splinterlands đã tung ra mã thông báo quản trị SPS và dần trở thành một trong ba trò chơi DappRadar hàng đầu. Giờ đây, trò chơi đã xuất hiện lại trên radar của thị trường. …

CoinEx Việt Nam

CoinEx được thành lập vào năm 2017, là một sàn giao dịch chuyên sâu vào cung cấp dịch vụ giao dịch cho các bạn trader.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store